DSW: Zorgpremie én eigen risico omlaag in 2018

Zorgverzekeraar DSW verrast vriend en vijand door zowel de zorgpremie als het eigen risico in 2018 te verlagen.

Volgens DSW zijn de zorgkosten in het afgelopen jaar iets gedaald. Daardoor kan de zorgpremie iets omlaag. Die daalt overigens maar een heel klein beetje: verzekerden van DSW betalen volgend jaar per maand 50 cent minder.

Haaks op verwachtingen

De berekeningen van DSW staan haaks op de verwachtingen die het kabinet heeft uitgesproken tijdens Prinsjesdag. Daarin werd nog uitgegaan van een kostenstijging van 6%. De Miljoenennota voorspelde daarom een premiestijging van zo’n € 80 per jaar.

Ook eigen risico omlaag

Opmerkelijk is verder dat DSW het eigen risico in 2018 verlaagt van € 385 naar € 375. “Een symbolisch gebaar”, aldus de zorgverzekeraar, die zich zorgen maakt over de solidariteit binnen het Nederlandse zorgstelsel. De verlaging kan overigens gewoon uit de premie worden betaald.

Datum26-09-2017